Hitvallás

A „VÉDETTSÉG” Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 2002-ben jött létre azzal a céllal, hogy előmozdítója legyen a betegközpontú magyarországi egészségügyi ellátás fejlődésének tagvállalatai, egyéni tagjai és az egészségügyben érdekelt egyéb szereplők közötti alkotó együttműködés kialakításán és fejlesztésén keresztül.

Az Egyesület az egészségügyi ellátórendszert érintő szabályozással összefüggésben véleményező testületként is működik, fórumot teremtve tagjainak az egészségügyet érintő jogalkotási és egyéb kérdések érdemi megvitatására, közös álláspontok kialakítására és ezeknek közvetítésére a társszervezetek, az intézményi és ágazati döntéshozók, betegszervezetek, valamint a nyilvánosság felé.

Egyesületünk tagjai tisztességgel és a társadalmi környezet iránti elkötelezett felelősséggel gyakorolják tevékenységüket. Betartják az emberi és az állampolgári jogokra, civil szervezetekre vonatkozó hatályos jogszabályokat, etikai normákat és alapelveket.
Top